Proč je průzkum trhu důležitý před launchem nového produktu

Aleš Randa

6 min

Průzkum trhu může být tím, co rozhodne, zda bude mít váš produkt úspěch. Nejen, že můžete zjistit, kdo bude vašemu produktu konkurovat, ale i co preferují vaši potenciální zákazníci. Díky tomu můžete nejen ovlivnit směr vývoje produktu vhodným směrem, ale i vytvořit reklamní kampaně spotřebitelům na míru.  Přestože se průzkum trhu často upozaďuje ve prospěch viditelnějšího marketingu, jedná se o něco, co by mělo být jednou z priorit marketingového týmu. 

Co průzkum trhu vlastně je? 

Průzkum trhu označuje proces, během kterého nejprve dochází ke sběru informací o spotřebitelích, konkurenci i aktuálním stavu trhu. Poté se tato data analyzují, interpretují a na jejich základě pak mohou vývojový a marketingový tým vytvořit své strategie. Vývojový tým má možnost upravit produkt a jeho parametry tak, aby byly pro potenciálního spotřebitele atraktivnější. Marketingový tým může vytvořit kampaně, které budou na zákazníky lépe zacílené, například vyzdvihnutím vlastnosti, která se ukázala být pro spotřebitele důležitější, než bylo původně předpokládáno. Využít můžete dotazníků, rozhovorů, skupinových diskuzí (focus groups) a pozorování trhu.

Cesta k zákazníkově srdci vede přes jeho zájmy  

Tedy přes jeho zájmy, preference a potřeby. Pokud zjistíte, kým vaši zákazníci jsou, jak vypadá jejich životní styl, jaké produkty jsou zvyklí používat a jaké potřeby mají, můžete zajistit, aby váš produkt odpovídal většině jejich požadavkům a potřebám. A to jak v rámci vývoje, tak marketingových kampaní vytvořených přímo na ně. Toho můžete dosáhnout zvýrazněním populárních parametrů nebo vhodným zacílením reklam. Zároveň můžete zjistit, co potenciální spotřebitelé nemají rádi, a včas se tomu vyvarovat.

V grafu můžete vidět ukázku výsledků dotazníku zaměřeného na chování zákazníků v oblasti intimní hygieny.  Celý dotazník měl 15 otázek, které vybral klient s pomocí našeho projektového týmu. Do značné míry záleží na výběru cílové skupiny a produktu, ale v naprosté většině naši klienti díky testování obdrží stovky nebo až tisíce vyplněných dotazníků.

Definování cílového trhu 

Pokud má více zákazníků, kterým chcete produkt prodat, něco společného, jedná se o cílovou skupinu. Díky průzkumu trhu a získaným datům můžete určit, jaké vaše cílové skupiny jsou a co je definuje. Může se jednat například o demografii, zájmy, cíle, záliby, životní styl, chování nebo hodnoty. Pokud zjistíte, co mají tyto skupiny společného, budete mít klíčové informace, na základě kterých můžete upravit své strategie a vytvořit efektivní marketingovou kampaň cílenou na vašeho ideálního zákazníka. 

Čím konkrétněji máte tyto cílové skupiny definované, tím lépe. Jedna skupina se může zaměřovat hlavně na design. Může být pro ni klíčové, jak produkt vypadá a z jakých materiálů je vytvořen. Očekává, že produkt bude „dělat to, co má“, a při výběru se bude rozhodovat hlavně citem. Pro jinou skupinu mohou být klíčové kvalita, výkon i vedlejší funkce a design pro ně může být až na posledním místě. Každá cílová skupina má jiné preference a priority. Pokud je budete dobře znát, můžete na ně úspěšně zacílit své kampaně, nebo dokonce vytvořit i společnou, která bude rezonovat se všemi a zaujme každého napříč cílovým trhem. 

Znejte svého nepřítele

I když konkurenci za nepřítele nepovažujete, je dobré ji znát a mít přehled o tom, co na trhu provádí. Zaměřte se na nabídku produktů, jejich parametry, nacenění i marketingovou strategii a úspěšnost. Zjistěte, jaký je jejich cílový trh a porovnejte své cílové skupiny. Překrýváte se nebo se na trh „vejdete“ a vzájemně si nepřekážíte? Proveďte komparativní analýzu a podle výsledků vytvořte vhodnou strategii. Můžete ovlivnit vývoj produktu i jeho marketing a zajistit si tak větší úspěšnost na trhu.   

Bude toho dost?

Kromě výše zmíněného vám průzkum trhu může pomoci s odhadem, jaké množství produktu a jeho variant na trh uvést a za jakou cenu, aby byl pro spotřebitele stále atraktivní a vy jste měli adekvátní profit. Kvantitu produktů a jejich variant budete moci také přizpůsobit cílovým skupinám podle toho, co preferují. Díky tomu budete vědět, kolik toho vyrobit, kolik naskladnit a jakých dodavatelů a distributorů využít. Pokud bude váš průzkum kvalitní, můžete předpovídat, jaká poptávka bude, analyzovat data a vytvořit strategie, které budou korespondovat jak s požadavky cílového trhu, tak s jeho pravidelnými proměnami v průběhu roku.

 Vytvořte si perfektní bitevní plán

Využijte všechna data, která jste získali, analyzujte je a vytvořte neprůstřelný a komplexní bitevní plán. A to od vývoje produktu, přes jeho produkci, nacenění, distribuci až po marketingové strategie a reklamu. Můžete tím zvýšit šance úspěšnosti uvedení vašeho produktu na trh, protože už znáte své cílové skupiny a víte, co váš ideální zákazník a potenciální spotřebitel chce a potřebuje. Tyto strategie ale můžete využít i na produkt, který už na trhu uvedený je, ale u kterého byste chtěli zvýšit prodeje. Je možné, že se váš ideální zákazník nemá jak o tomto produktu dozvědět nebo neví, že je pro něj ideální.  

Cesta k zákazníkům je mnohdy trnitá 

Velká část spotřebitelů nerada vyplňuje formuláře a dotazníky nebo v tom nevidí smysl. Abyste zjistili, jaké jsou jejich preference, můžete je k účasti ve vašem průzkumu motivovat. Někteří budou pozitivně reagovat na dobře formulovanou verbální pobídku, jiní se průzkumu zúčastní kvůli dárku, nabídce slevového kódu nebo zařazení do lukrativní slosovací soutěže. Protože získat zpětnou vazbu nebo vyplněné dotazníky nemusí být jen tak, Testuj.to v rámci svých kampaní nabízí klientům i průzkum trhu. Ten je součástí přihlášení se dotestování a jeho vyplnění je podmínkou, aby se lidé mohli zúčastnit testování a mohli získat produkt zdarma nebo slevou. 

Naši klienti v Testuj.to mají možnost určit si cílovou skupinu přesně podle svých požadavků. Testování propagujeme a cílíme už přímo na ně, a tak se testery produktů stanou opravdu jen ti, jejichž názory a recenze jsou pro klienty přínosné. Kromě získání samotných recenzí ale mohou klienti využít naší nabídky průzkumu trhu a položit své cílové skupině relevantní otázky ohledně jejich životního stylu, návyků i preferencí. Díky tomu získají stovky nebo tisíce dotazníků, jejichž data budou mít dostupné. Kromě těchto surových dat mohou získat i přehledně a graficky zpracované analýzy, které jsou vhodné jak pro prezentaci výsledků, tak pro zpracování a vytvoření adekvátních vývojových i marketingových strategií.

Na průzkum trhu jsme se zaměřili například v naší kampani pro Mattel, která se skládala ze 16 testování ve dvou zemích. Kromě pozitivních a informativních recenzí napříč platformy náš klient získal i přes 6 400 vyplněných dotazníků skládajících se až z patnácti otázek. Díky tomuto množství získal komplexní informace reflektující stav trhu i zájmy cílových skupin. Po jejich přečtení klient získal cenný vhled do preferencí zákazníků a data ihned aplikoval ve všech aspektech své prodejní strategie. Z textu recenzí navíc získal cennou zpětnou vazbu, která ho mimo jiné motivovala k úpravě některých z produktů.

Jak to u nás funguje? 


Tento proces zajišťuje, že budou naši klienti spokojení a že získají cenné informace. Ohledně trhu a svých cílových skupin. Je pro nás důležité, aby byli klienti spokojení, a proto jim vycházíme vstříc a umožňujeme jim si zvolit, kolik otázek v rámci průzkumu trhu chtějí v dotaznících mít, jak budou formulované, a zda si sami provedou analýzu přesně podle svých preferencí nebo ji od nás obdrží v přehledné formě.  

Závěr? Na průzkum trhu zkrátka nezapomínejte

Průzkum trhu je důležitou fází, která by se při uvádění produktu na trh nebo při vyvíjení marketingových strategií neměla opomenout. Poskytuje podstatné informace a data o cílovém trhu a skupinách, umožňuje vytvořit profil ideálního zákazníka a přizpůsobit vývoj produktu, jeho nacenění i propagaci potřebám potenciálního spotřebitele i vaší společnosti. Průzkum trhu je vhodný i pro produkty, které už na trhu jsou, protože s jeho pomocí a může marketingový tým získat podstatná data a upravit popis a propagaci produktu na míru ideálnímu zákazníkovi. 

Pokud máte kromě autentických recenzí a kvalitního foto a video obsahu zájem také o detailní průzkum trhu, neváhejte nás kontaktovat a my vám vše rádi podrobně vysvětlíme.

Nové články

Stojí lidé o váš produkt? Proč testovat ještě před uvedením na trh

Vyvinuli jste produkt, připravili vše potřebné, uvedli ho na trh a... nikdo ho nekupuje. ...

Proč je průzkum trhu důležitý před launchem nového produktu

Průzkum trhu může být tím, co rozhodne, zda bude mít váš produkt úspěch. Nejen, že můžete ...

E-book: Jak na efektivní review marketing

Tento e-book vychází z výsledků desítek experimentů, průzkumů, pozorování a jiných ...

Odebírejte náš newsletter

newsletter
  • Nový článek vás nikdy nemine
  • Inspirujete se posledními trendy
  • Jako první si přečtete náš příští e-book