Stojí lidé o váš produkt? Proč testovat ještě před uvedením na trh

Aleš Randa

5 min

Vyvinuli jste produkt, připravili vše potřebné, uvedli ho na trh a... nikdo ho nekupuje. Přestože je váš produkt perfektní, nikdo o něj nestojí, bez ohledu na vaši marketingovou kampaň. Podle analýzy Harvardské univerzity je na trh ročně uvedeno přes 30 tisíc produktů, které v 95 % případů selžou. Jejich selhání je většinou způsobené nepřipraveností značky. Pokud značka vyvine produkt bez ohledu na to, jestli vyhovuje potřebám zákazníků nebo jestli o něj mají zákazníci zájem, není divu, že produkt selže.  

Produkt by měl být vyvinut s ohledem na cílového ideálního zákazníka a stav trhu. Z toho důvodu je dobré produkt i preference svých zákazníků testovat průběžně během vývoje produktu. Testovat je ve finální fázi je už pozdě, protože v případě, kdy výsledky testování nebudou pozitivní, už nebude mít vývojový tým čas produkt upravit. To znamená, že buď bude kvůli vývoji uvedení produktu na trh zpožděno nebo bude na trh uveden produkt, který pro něj není ideální a který tím pádem může selhat.

Jaké jsou cíle vašeho testování? 

Aby testování proběhlo hladce a přineslo požadované výsledky, je dobré hned na začátku určit, na co se má testovací tým zaměřit. Testování produktu může pak být sestaveno tak, aby odpovídalo vývoji produktu i jeho plánovanému uvedení na trh. 

Je váš produkt to, o co zákazníci stojí?

Ať už se jedná o funkce nebo design, je dobré zjistit, jestli vyvíjíte něco, co si v budoucnu vaši zákazníci budou chtít koupit. Sebelepší nápad a plán může ztroskotat na nezájmu spotřebitelů. Pokud se během testování lidé podívají na váš produkt a řeknou, že „to vypadá jako další lapač prachu” nebo že „to, co mají doma, dělá to samé a líp”, víte přesně na čem jste. Poté můžete buď změnit směr vývoje tak, aby produkt lapačem prachu nebyl nebo aby dané funkce zvládl lépe než cokoliv, co mají zákazníci doma. Můžete se i rozhodnout, že uvádět tento produkt na trh není perspektivní a investovat tak své zdroje jinde a efektivněji. 

Pochopte svého zákazníka a poslechněte ho 

Zjistěte, jak vaši potenciální zákazníci vnímají váš produkt a co od něj očekávají. Jak se k danému produktu budou chovat, když od vás získají omezené informace? Budou předpokládat, že bude mít produkt určité funkce, které jste do vývoje nezařadili nebo naopak nevyužijí klíčové funkce, o jejíž existenci nevěděli? Čím složitější produkt, tím klíčovější tato fáze je. Zejména, pokud si vývojáři už kvůli autorské slepotě neuvědomují, že obyčejného člověka nenapadne udělat to a to a to, aby produkt správně fungoval.  

Jakékoliv testování je zbytečné, pokud zpětnou vazbu odmítnete. Ano, je snadné nad negativními výsledky mávnout rukou a říct, že to nepochopili a že s produktem není nic špatně. Ale bude se pak takový produkt prodávat? Analyzujte odpovědi a zkušenosti testerů zodpovědně a podrobně a zjistěte, v čem je problém. Bude nutné změnit design, aby byl víc intuitivní? Je potřeba uživatele řádně vzdělat? Poskytli jste dobré instrukce? Máte správnou cílovou skupinu? 

To vše jsou otázky, které je dobré si položit a se kterými je dobré pracovat. Z toho důvodu věnujte pozornost i složení vašich testujících skupin. Mělo by se jednat o stejné skupiny lidí, kteří odpovídají vaší definici cílové skupiny a ideálního zákazníka. Proč testovat produkt na někom, kdo si ho nikdy nekoupí? Zjistěte, jak vaše cílová skupina na váš produkt reaguje a adekvátně aplikujte analyzovaná data v jeho vývoji.  

Odhalte chyby včas

Využijte testování a odhalte včas vývojové i designové chyby produktu. Pokud je odhalíte ještě před uvedením produktu na trh, omezíte množství vzniklých problémů, nespokojených recenzí i pošramocené pověsti produktu i vaší značky. Ať už se jedná o slabou součástku, která se poškodí, nepraktické rozložení, které znesnadňuje manipulaci, nebo funkci, která nesplňuje očekávání zákazníka, testování vám může pomoci tyto nedostatky odhalit včas. Vy tak můžete produkt upravit ještě dřív, než se o jeho vadách dozví široká veřejnost. Kromě toho, v testovací fázi se očekává, že se nějaké vady objeví. Po uvedení na trh jsou ale vnímány mnohem negativněji.  

Analyzujte zpětnou vazbu a upravte podle ní svůj produkt. Testujte jeho verze tak často, dokud nebudou reakce testerů optimální a dokud ho nebudou používat spokojeně a bez zádrhelů. Využijte toho, že je máte k dispozici, a vyviňte produkt, kterému nebudou moci odolat.

Jakých metod testování využít? 

  • Testování použitelnosti 
  • A/B testování 
  • Beta testování 

Testování použitelnosti 

Zjistěte, jak zákazníci váš produkt používají. Během testu se testující obvykle snaží splnit úkoly, které jsou pro daný produkt typické, zatímco je jejich chování sledováno a zaznamenáváno. Cílem je identifikovat případné problémy během používání, shromáždění dat určení spokojenosti účastníků s produktem. 

A/B testování 

Testování dvou verzí produktů. Toto testování může proběhnout odděleně, kdy každá testovaná skupina má svou verzi produktu a reaguje na něj, nebo spojeně, kdy testující mají k dispozici obě verze a porovnávají je. Získaná data mohou být analyzovány a využity a mohou pomoci vybrat lepší variantu produktu.  

Beta testování 

Testování finální verze produktu, které má za cíl odhalit co nejvíce problémů a chyb ještě před uvedením produktu na trh. Produkt testující skuteční uživatelé, kteří by produkt používali v běžném životě. V tomto testování proto hrají roli takové faktory jako nelaboratorní prostředí i laické používání produktů. Pokud produkt testováním projde bez zaznamenání potíží nebo pokud odhalené problémy budou vyřešeny, může být produkt uveden na trh s pozitivními očekáváními.  

Využijte získaných dat a poznatků  

Sesbírejte získaná data a analyzujte je. Zaměřte se na spokojenost spotřebitelů, výkon i design produktu, způsob, jakým spotřebitelé produkt používají, a identifikujte problematické i úspěšné oblasti. Tato získaná data pak aplikujte v při uplatňování marketingových strategií i během dalšího vývoje produktu s ohledem na vaše cílové skupiny. Pokud chcete, aby byl váš produkt na trhu úspěšný, je klíčové ho ještě před uvedením otestovat testery, kteří odpovídají vašemu cílovému trhu. Získané poznatky vám pomohou vyvinout pro spotřebitele atraktivní produkt a zvýší šanci jeho úspěchu.  

V Testuj.to jsme schopni zprostředkovat testování produktu specifickou cílovou skupinou přesně podle vaší volby, a to před i po uvedení produktu na trh. Někteří naši klienti využívají našich testerů pro A/B testování, testování použitelnosti i beta testování. Rádi vycházíme našich klientům vstříc a naši testeři ocení možnost zapojit se do vývojového procesu i šanci ovlivnit finální verzi produktu. 

Nové články

Stojí lidé o váš produkt? Proč testovat ještě před uvedením na trh

Vyvinuli jste produkt, připravili vše potřebné, uvedli ho na trh a... nikdo ho nekupuje. ...

Proč je průzkum trhu důležitý před launchem nového produktu

Průzkum trhu může být tím, co rozhodne, zda bude mít váš produkt úspěch. Nejen, že můžete ...

E-book: Jak na efektivní review marketing

Tento e-book vychází z výsledků desítek experimentů, průzkumů, pozorování a jiných ...

Odebírejte náš newsletter

newsletter
  • Nový článek vás nikdy nemine
  • Inspirujete se posledními trendy
  • Jako první si přečtete náš příští e-book